AERJ Informa 74: BEL-Konferencoj (Raporto)

BEL-Konferencoj 2019 aconteceram com sucesso!

A oitava edição das tradicionais BEL-Konferencoj (Conferência da Liga Brasileira de Esperanto) aconteceram nos dias 19 e 20 de abril de 2019, em Pauso Alegre – MG. Todo o evento, sob auspícios da Liga Brasileira de Esperanto e da Associação Esperantista do Rio de Janeiro, foi um grande sucesso. Sob a maravilhosa e detalhada organização dos ativistas locais, o casal Fábio e Liene Silva, em ótimas instalações do Centro Cultural Cleonice Bonillo Fernandes, cinquenta pessoas de 13 cidades participaram ativamente e perguntaram aos palestrantes sobre os seguintes temas:

– Fontes alternativas de energia (Saulo Wanderley)
– O Homem e o riso (Mauro Progiante)
– Rotary Internacional (João Veiga)
– Projeto Editorial “Nia Juvelaro” (José Tenório)
– Reencarnação (Joel do Ó)
– Buracos negros em nossas casas: o que além da privada? (Allan Argolo)
– Educação bilingue de crianças (Ísis Piton)
– Cultivo de orquídeas (Francisco Wechsler)
– A magia do cinema (Joe Bazílio)
– Poesia mora no blogue (Paulo Nascentes)

As palestra de 40 minutos foram seguidas 20 minutos de vigorosa discussão com o público, por vezes faltando tempo para mais intervenções. A apresentação dos palestrantes e organização das discussões foram sábia, espirituosa e competentemente realizadas pelo Prof. Paulo Nascentes.

Na noite de sexta-feira aconteceram apresentações artísticas. Um grupo local apresentou diversas músicas brasileiras tradicionais; o veterano e popular esperantista Amarílio Carvalho deeclamou alguns poemas; e Ísis Piton, com sua filha Milena (falante nativa de Esperanto), cantaram algumas músicas com violão.

Durante todo o evento funcionou um variado libroservo, além de estandes de camisas e coisas de esperanto. Nas pausas emtre palestras, pode lanchargratuitamente.

La BEL-Konferencoj 2019 bele plenumis siajn celojn: ĝi estis kleriga, amikiga, bonetosa, kulture altnivela kaj amuza.

Raportis: Dr. Paulo Sérgio Viana

BEL-Konferencoj 2019 okazis sukcese!

La oka eldono de la jam tradiciaj BEL-Konferencoj okazis en la 19-a kaj 20-a de aprilo 2019, en la urbo Pouso Alegre, brazila ŝtato Minas Gerais. La tuta evento, sub la aŭspicio de Brazila Esperanto-Ligo kaj Asocio Esperantista de Rio-de-Ĵanejro estis granda sukceso. Sub la mirinde detala organizo de la lokaj aktivuloj, geedzoj Fábio kaj Liene Silva, en bonegaj instalaĵoj en la Kulturcentro Cleonice Bonillo Fernandes, kvindeko da homoj el dek tri urboj ĉeestis kaj aktive pridemandis la prelegintojn pri la jenaj temoj:

– Alternativaj fontoj de energio (Saulo Wanderley)
– La homo kaj la rido (Mauro Progiante)
– Rotario Internacia (João Veiga)
– Eldonprojekto “Nia Juvelaro” (José Tenório)
– Reenkarniĝo (Joel do Ó)
– Nigraj truoj en niaj hejmoj: kio post la necesujo? (Allan Argolo)
– Dulingva edukado de infanoj (Ísis Piton)
– Kultivado de orkideoj (Francisco Wechsler)
– La magio de kinoarto (Joe Bazílio)
– Poezio surbloge loĝas (Paulo Nascentes)

La sinsekvon de la 40-minutaj prelegoj ĉiam sekvis 20-minuta vigla diskuto kun la publiko, tiel ke foje mankis tempo por kelkaj pliaj intervenoj. La prezento de prelegantoj kaj organizado de diskutoj estis klere, sprite kaj kompetente farita de Prof-ro Paulo Nascentes.
 

En la vendreda vespero okazis artaj prezentoj. Loka ensemblo prezentis plurajn tradiciajn brazilajn muzikaĵojn; la veterana, populara Esperantisto Amarílio Carvalho deklamis kelkajn poemojn; kaj Ísis Piton, kune kun sia denaske Esperanto-parolanta filino Milena kantis kelkajn kanzonojn, akompane de gitaro.

Dum la tuta evento funkciis sufĉe varia libroservo, krom budoj por ĉemizoj kaj Esperantaĵoj. En paŭzoj inter prelegoj, la tuta publiko povis bonguste lunĉi, tute senpage.

La BEL-Konferencoj 2019 bele plenumis siajn celojn: ĝi estis kleriga, amikiga, bonetosa, kulture altnivela kaj amuza.

Raportis: Dr. Paulo Sérgio Viana

Imagens do Evento

Leave a Reply

pt_BRPortuguese