30º Encontro Estadual de Esperanto30-a Ŝtata Esperanto-Renkontiĝo
 La 18-an de majo 2019 okazos la 30-a Ŝtata Esperanto Renkontiĝo de Rio-de-Ĵanejro. Ĉi-foje gastigos la eventon ŝtata lernejo en kvartalo Bangu, en la okcidenta regiono de la ĉefurbo Rio-de-Ĵanejro.

Sub la ĉeftemo “Virinoj de Esperantujo”, la programo (disvastigota) ĉefe pritraktos la rolon de virinoj en nia movado kaj klopodos prilabori tiun protagonismon. Krome, estas antaŭvidataj kunludado, mallongaj prelegoj kaj aktivaĵoj por infanoj, neesperantistoj kaj komencantoj.

Informservo
Evento: XXX Ŝtata Esperanto-Renkontiĝo de Rio-de-Ĵanejro
Dato: 18-a de majo, 2019
Loko: Colégio Estadual Leopoldina da Silveira. Rua da Feira, 77, Bangu, Rio de Janeiro – RJ
Aliĝilo: https://goo.gl/iKkysM
Kotizoj: R$10,00 por AERĴ-membroj, R$20,00 por ne-membroj, senpaga por vizitantoj kaj junuloj (ĝis 25 jaroj)

Elŝutu la eventan afiŝon ĉi tie kaj kontribuu por ĝia diskonigado!


30º Encontro Estadual de Esperanto
 Acontecerá, no dia 18 de Maio de 2019, 0 30º Encontro Estadual de Esperanto do Rio de Janeiro. Desta vez, uma escola estadual no bairro Bangu, zona oeste da capital Rio de Janeiro, abrigará o evento.

Com o tema “Mulheres do Esperanto”, a programação (a ser divulgada) tratará principalmente do papel das mulheres no nosso movimento e tentará trabalhar este protagonismo. Além disso, estão previstos jogos, palestras curtas e atividades para crianças, não-esperantistas e iniciantes no esperanto.

Serviço
Evento: XXX Encontro Estadual de Esperanto do Rio de Janeiro
Data: 18 de Maio de 2019
Local: Colégio Estadual Leopoldina da Silveira. Rua da Feira, 77, Bangu, Rio de Janeiro – RJ
Inscrição: https://goo.gl/iKkysM
Valores: R$10,00 para membros AERJ, R$20,00 para não membros, gratuito para visitantes e jovens (até 25 anos)

Faça download do cartaz do evento aqui e ajude na divulgação!

Leave a Reply

pt_BRPortuguese